Newsy

ŻEGLARSKA SZKÓŁKA WAKACYJNA 2024

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia nauki oraz doskonalenia umiejętności żeglarskich. W sezonie 2024 organizujemy SZKÓŁKI ŻEGLARSKIE dla dzieci od 6 roku życia! W ofercie również ZAJĘCIA WAKACYJNE oraz sezonowe SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na sezon 2024!

NABÓR DO KLAS ŻEGLARSKICH na rok szkolny 2024/2025

Już siódmy rok z rzędu w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 w Rybniku utwo­rzo­ne zo­sta­ną klasy spor­to­we o profilu że­glar­skim!
Obecnie prowadzimy nabór do 4 klasa SP. Klasy sportowe o profilu żeglarskim to część re­ali­zo­wa­ne­go od 2016 roku w Rybniku Pro­gra­mu Edu­ka­cji Wodnej i Że­glar­skiej. Oferta klas żeglarskich skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich dzieci kan­dy­du­ją­cych do 4 klasy SP w roku szkol­nym 2024/2025.

60-lecie Klubu Żeglarskiego w RYBNIKU

Zakończyliśmy sezon regatowy 2023 - wyjątkowy, bo jubileuszowy! Obchody 60-lecia naszej sekcji były uświetnione obecnością zarówno byłych jak i obecnych zawodników, działaczy, rodziców, przyjaciół oraz sympatyków

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik