Newsy

WIATR I WODA TO PRAWDZIWA PRZYGODA

Niezmiernie miło nam poinformować, że TS Kuźnia Rybnik - sekcja żeglarska dzięki wsparciu Miasta Rybnika w sezonie 2021 oprócz realizacji celów sportowych będzie również realizować program WIATR I WODA TO PRAWDZIWA PRZYGODA!. Program ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zajęcia będą realizowane przez cały sezon na przystani naszej sekcji w Rybniku Stodołach

Rybnickie Regaty Żeglarskie - ODWOŁANE!!!

Stosując się do rekomendacji Ministerstwa Sportu informujemy, że mając na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa odwołane zostały Rybnickie Regaty Żeglarskie w terminie 3-5.04.2020 r. Z uwagi na szeroko rozbudowany kalendarz PSKL oraz PSKO nie przewiduje się rozegrania regat w innym terminie.

Sezon regatowy 2019 zakończony!

W miniony weekend odbyły się regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały wyścigi w klasie Laser i Opti­mist. Podczas klu­bow­ego spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji.
Dzię­ku­je­my wszyst­kim za kolejny wspólny sezon!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik