Akwen

Zbiornik wodny "RYBNIK" powstał dla potrzeb technologicznych elektrowni "RYBNIK". Woda pobierana ze zbiornika chłodzi bloki energetyczne, a następnie wprowadzona jest ponownie do zbiornika, gdzie podlega schłodzeniu. Zbiornik został utworzony przez spiętrzenie wód rzeki Rudy zaporą czołową w miejscowości Rybnik Stodoły. Zbiornik ma długość około 5-ciu km, położony jest wzdłuż drogi Rybnik - Rudy Kozielskie, pomiędzy dzielnicami Rybnik Orzepowice, a Rybnik Stodoły. Powierzchnia zbiornika wynosi 550 ha, a głębokość 2 - 9 m. Poziom wody w zbiorniku waha się średnio w granicach ok. 20 cm co nie ma wpływu na rekreacyjne walory akwenu.

Wokół zbiornika usytuowane są kluby żeglarskie i ośrodki rekreacyjne. W pobliżu elektrowni na południowo - wschodnim brzegu zlokalizowane są obiekty kulturalno-rekreacyjne Elektrowni "Rybnik": Klub Energetyka, korty tenisowe, kryty basen. Na przeciwnym południowo - zachodnim brzegu znajdują się ośrodki i żeglarskie kluby górnicze. W północnej części, na zachodnim brzegu, tuż przy zaporze usytuowany jest Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Elektrowni "Rybnik". Z drugiej strony zapory znajduje się Gospodarstwo Rybackie, gdzie mieści się Wydział Utrzymania Zbiornika. Obok zlokalizowany jest Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Elektrowni "Rybnik", tutaj ma swoją siedzibę Sekcja Żeglarska TS Kuźnia. Ośrodek jest główną bazą rozgrywanych na zbiorniku regat.

Wzdłuż wschodniego brzegu, przy tzw. kierownicy, (obwałowaniu oddzielającym wodę ciepłą od schłodzonej wracającej do elektrowni) wydzielony jest rezerwat ornitologiczny.

Ciepła woda, oraz niskie brzegi sprawiają że akwen ten jest atrakcyjny dla żeglarzy, którzy mogą tutaj żeglować od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Przeważają tu wiatry z sektora zachodniego (SW+W+NW około 42%). Wiatry wiejące wzdłuż zbiornika powodują powstanie krótkiej stromej fali. Wiosną i jesienią w dni chłodne występuje nad zbiornikiem mgła z parowania, głównie w rejonie zrzutu ciepłej wody przy elektrowni. Gospodarczy charakter zbiornika powoduje konieczność wprowadzenia ograniczeń żeglugi. Żeglarze nie mogą dochodzić do brzegów, a w pobliżu obiektów hydrotechnicznych (zapora, obwałowania itp.) obowiązuje 50 metrowa strefa zakazu pływania. W pobliżu ważniejszych obiektów jak np. urządzenia natleniające (duże żółte boje w pobliżu zapory) strefa zakazu wyznaczona jest dodatkowo bojami.

Specyficzne walory akwenu, ciepła niezamarzająca zimą woda dają możliwość wydłużenia sezonu żeglarskiego. Tutaj rozgrywane są regaty rozpoczynające i kończące sezon regatowy w kraju.


Zobacz aktualną progonzę pogody »

154765932_1140229006424133_4741609982086094864_n.jpg
154765932_1140229006424133_4741609982086094864_n.jpg

akwen

176271764_1172936066486760_3229263293363210628_n.jpg
176271764_1172936066486760_3229263293363210628_n.jpg

akwen

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik