Oferta

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia nauki oraz doskonalenia umiejętności żeglarskich. W sezonie 2024 organizujemy SZKÓŁKI ŻEGLARSKIE dla dzieci od 6 roku życia! W ofercie również SZKOLENIA WAKACYJNE oraz sezonowe SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na sezon 2024!

Zgłoszenia na zajęcia:

m-mail szkolenie@zaglerybnik.pl

tel 504 806 385

 

 

ŻEGLARSKA SZKÓŁKA WAKACYJNA 

Wakacyjne szkolenie dla dzieci od 6 roku życia 

Terminy szkoleń w sezonie 2024

1-5.07.2024 - trener prowadzący Agata Mrugalska

8-12.07.2024 - trener prowadzący Agata Mrugalska

22-26.07.2024 - trener prowadzący Agata Mrugalska

12-16.08.2024  - trener prowadzący MARCIN KOZUBOWICZ

19-23.08.2024 - trener prowadzący Agata Mrugalska

26-30.08.2024 - trener prowadzący Agata Mrugalska 

 

Zajęcia odbywają się od po­nie­dział­ku do piątku w godz. 9.​00 – 16.​00 z obiadem. Pod­sta­wo­we zajęcia z żeglowa­nia wy­czy­no­wą łódką Opti­mist, gry i zabawy ruchowe. Uczest­ni­cy mają za­pew­nio­ną opiekę tre­nerską, obiad oraz wynajem łodzi.

 

Or­ga­ni­za­tor:  Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik

Miejsce: Przy­stań sekcji że­glar­skiej Rybnik – Stodoły.

Cena: 850 zł od uczest­ni­ka

Zapisy i warunki uczest­nic­twa: 
Zgło­sze­nia prosimy prze­sy­łać na e-mail na adres 
szkolenie@zaglerybnik.pl
lub telefonicznie na nr 504 806 385

W treści maila po­da­je­my:
- imię i na­zwi­sko dziecka, 
- rok uro­dze­nia, 
- kontakt e-mail oraz telefon kontaktowy (bardzo ważne dla in­for­ma­cji zwrot­nej).

Przelew całej kwoty na konto sekcji
konto: BGŻ SA 51 2030 0045 1110 0000 0247 3560
- 2 tyg. przed roz­po­czę­ciem zajęć (jeżeli dziecko zostało za­pi­sa­ne w ter­mi­nie krót­szym niż 10 dni, wpłatę prosimy dokonać moż­li­wie jak naj­szyb­ciej, a in­for­ma­cję o do­ko­na­nej wpłacie należy prze­słać na po­wyż­szy adres). 
W pierw­szym dniu zgru­po­wa­nia prze­ka­zu­je­my tre­ne­rom wy­peł­nio­ną de­kla­ra­cję człon­kow­ską sekcji i kartę zgłosze­nia (do­ku­men­ty do po­bra­nia w za­łą­cze­niu!), oraz dowód wpłaty za zajęcia.

O za­kwa­li­fi­ko­wa­niu dziecka na zajęcia de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń!

 

Informacje dotyczące organizacji zajęć 

Żeglarskiej Szkółki Wakacyjnej:

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku na terenie Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik w godz. 9.00 - 16.00.

Teren Sekcji sąsiaduje bezpośrednio z Ośrodkiem "Pod Żaglami". Żeby do nasdojechać należy zjechać z ul. Rudzkiej na pierwszym zjeździe w prawo jadąc zRybnika za ośrodkiem "Pod Żaglami" na zaporę czołową zbiornika. Tam wpierwszy dzień zajęć będzie na Was czekał trener aby wyjaśnić dokładniedojazd. 

Zajęcia odbywać się będą niezależnie od pogody. Prosimy wziąć pod uwagę to że zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, dzieci będą miały częsty kontakt z wodą co wiąże się z przemaczaniem ubrań oraz obuwia. 


Dzieci każdego dnia należy wyposażyć w :

- Komplet ubrań na zmianę (pełny komplet łącznie z bielizną)

- Buty na zmianę

- Kurtkę przeciwdeszczową

- Bidon z wodą

- Krem z filtrem

- Czapkę

- Kilka złotówek na lody:)

- Strój kąpielowy

- Drugie śniadanie 

Sugerujemy tylko i wyłącznie wygodną odzież sportową.  

 

W pierwszym dniu zajęć trener prowadzący zbierze od Państwa:

- wypełnioną deklarację członkowską 

- kartę zgłoszenia

- dowód wpłaty całej sumy

(dokumenty do pobrania na dole strony)

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w wersji papierowej (oryginały), dziecko nie posiadające kompletu dokumentów nie zostanie przyjęte na zajęcia. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć który załączamy w mailu. 

 

 

SZKÓŁKA OPTIMIST

Przyjmujemy dzieci od 6 do 10 roku życia.

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki w godz. 16-19.00 (w miesiącach kwiecień - pażdziernik)

Nauka podstaw żeglarstwa na łodziach klasy OPTIMIST. Program dopasowany do najmłodszych, oparty na wieloletnim doświadczeniu kadry trenerskiej w zakresie nauki żeglarstwa dzieci i młodzieży. Zajęcia ukierunkowane na samodzielne żeglowanie na łodziach przeznaczonych dla dzieci od 6 do 15 roku życia. Uczymy dzieci że­glar­stwa od podstaw przy za­cho­wa­niu wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. Wiedza i umiejętności żeglarskie przekazywane są w formie gier i zabaw na wodzie oraz na lądzie. Dzieci uczestniczące w zajęciach SZKÓŁKI OPTIMIST mają możliwość kontynuowania żeglarstwa w grupach sportowych.

 

 

WIOSENNA/ JESIENNA SZKÓŁKA ŻEGLARSKA

Sezonowe szkolenia dla dzieci od 10 roku życia.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 16-19.00

- WIOSENNA SZKÓŁKA ŻEGLARSKA kwiecień - czerwiec 

- JESIENNA SZKÓŁKA ŻEGLARSKA wrzesień - październik 

Nauka podstaw żeglarstwa na łodziach klasy OPTIMIST oraz SPORTINA. Program dopasowany do wieku uczestników, oparty na wieloletnim doświadczeniu kadry trenerskiej w zakresie nauki żeglarstwa dzieci i młodzieży. Zajęcia ukierunkowane na samodzielne żeglowanie na łodziach przeznaczonych dla dzieci od 6 do 15 roku życia oraz na łodzi kabinowej. Uczymy dzieci że­glar­stwa od podstaw przy za­cho­wa­niu wszel­kich zasad bez­pie­czeń­stwa. Zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień ŻEGLARZA JACHTOWEGO ( uprawnienia możliwe do zdobycia po osiągnięciu 14 roku życia )

 

TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
DSC06940.jpg
DSC06940.jpg
DSC06942.jpg
DSC06942.jpg
DSC06980.jpg
DSC06980.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
DSC06950.jpg
DSC06950.jpg
DSC06952.jpg
DSC06952.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
DSC06961.jpg
DSC06961.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
DSC07091.jpg
DSC07091.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik