Szkolenie żeglarskie

In­for­mu­je­my, że względu na zmianę wła­sno­ścio­wą ośrodka i re­or­ga­ni­za­cję sekcji że­glar­skiej w chwili obecnej nie prowadzimy szkoleń na stopień sternika i żeglarza jachtowego. 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik