Żeglarstwo Sportowe.

Żeglarstwo Sportowe

Działalność regatowa jest priorytetową działalnością sekcji. Obejmuje swoim zakresem grupę zawodników w wieku od 7 lat trenujących i startujących na łodziach kl. Optimist, Laser 4.7, Laser Radial i Laser Standard. Sekcja jest obecnie największą i najprężniej działającym klubem regatowym na południu Polski, czego dowodem są osiągane wyniki sportowe. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgoda rodziców (deklaracja członkowska), opinia lekarza, posiadanie umiejętność pływania, oraz opłacenie składek. Zajęcia prowadzone są w grupach:

Optimist - Szkółka 

Najmłodsi zawodnicy - dzieci w wieku od lat 6 do 11 zaczynają zajęciami w szkółce regatowej, prowadzonymi w wybrane dni tygodnia oraz w soboty i niedziele. Pod okiem instruktorów poznają podstawy żeglarstwa regatowego. Szkółka regatowa prowadzi swoją działalność w ramach naszej sekcji. 

Optimist - grupa regatowa

W grupie wyczynowej trenują i startują zawodnicy posiadający licencje PZŻ klas Optimist w grupach regatowych A i B. Grupę B reprezentują dzieciaki do 12 roku życia. Natomiast grupa A do 15 lat. Zawodnicy startują w najważniejszych regatach Pucharu Polski dla obu grup z kalendarza Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist.

ILCA4, ILCA6 i ILCA7

Grupa starszych dzieci i młodzieży, która chce kontynuować żeglarstwo już jako sport zawodowy. Zaczynają od najmniejszego żagla w klasie przygotowawczej ILCA4, a kontynułują na klasach olimpijskich ILCA6 kobiet i ILCA7 mężczyzn.

11695785_1029020493816306_4747985974607533508_n.jpg
11695785_1029020493816306_4747985974607533508_n.jpg
298542731_10220145415498353_8146739802256744823_n.jpg
298542731_10220145415498353_8146739802256744823_n.jpg

1

293321391_495900445670958_2726134433647662390_n.jpg
293321391_495900445670958_2726134433647662390_n.jpg

2

310598878_529798189148986_4825887121544987281_n.jpg
310598878_529798189148986_4825887121544987281_n.jpg

3

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik