Zakończenie sezonu 2017!

21.10.2017 - 22.10.2017

Program Za­koń­cze­nia:

21,10,17 (sobota)

10,00 – odprawa ster­ni­ków regat w klasach: Opti­mist, Laser 4.7 i Radial

11,30 – start do pierw­sze­go wyścigu regat

17,00 – spo­tka­nie klubowe - nagrody, wy­róż­nie­nia, po­dzię­ko­wa­nia, po­czę­stu­nek.

22,10,17 (nie­dzie­la)

11,00 – start do ko­lej­nych wy­ści­gów regat.

16,00 – za­koń­cze­nie regat i uro­czy­ste opusz­cze­nie bandery

Wpisowe do regat - nie ma ;)

Za­pra­sza­my na Za­koń­cze­nie Sezonu z TS Kuźnia! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik