Artykuły

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem. W Nowym 2016 roku życzymy Wam słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Żeglarskie spotkanie przed świętami.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich klu­bo­wi­czów i sym­pa­ty­ków naszej sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 16.​12.​15 (środa) o godz.   18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji EDF Polska. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok na­stęp­ny. Ser­decz­nie za­pra­sza­my! :)

Przemek Miarczyński nas odwiedził :)

W niedzielę spotkaliśmy się z żeglarskim multimedalistą Przemkiem Miarczyńskim. Była to okazja poznać Przemka, zadać nurtujące pytania, posłuchać o karierze i zwykłej pracy zawodnika. Pont opowiadał o kampaniach olimpijskich, swoim pierwszym medalu, pracy którą wykonał, swoich niezliczonych wyjazdach, rodzinie, a także o odżywianiu sportowca. Wszystko w bardzo sympatycznej atmosferze, króra jak mamy nadzieję głęboko zapadnie w pamięci naszym zawodnikom. Pont dziękujemy Ci bardzo za przybycie, spotkanie i oczywiście zawsze zapraszamy w odwiedziny do Rybnika! :)

Drużynowe Mistrzostwa Małopolski

Ostatnie regaty sezonu 2015 za nami! W miniony weekend nasi najmłodsi zawodnicy wystartowali w regatach zespołowych rozegranych na krakowskich Bagrach. Naszą sekcję reprezentowały dwa zespoły. TS Kuźnia I w składzie: Hania Koczar, Karolina Tomczyk, Ela Smyczek, Igor Labocha zajął 4 miejsce, TS Kuźnia II w składzie: Karolina Tomczyk, Julia Kozubowicz, Grzesiek Bartoniek, Robert Szymański zajął 6 miejsce.

Już 17-18.10.15 Zakończenie Sezonu z TS Kuźnia.

Już w wekeend 17-18.​10.​2015 spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2015, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we, na arenie europejskiej, ogól­no­pol­skiej i w Po­łu­dnio­wej Lidze Lasera i Opti­mi­sta! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w trzech klasach - Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ, MMM) oraz Mi­strzostw Europy w trzech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się zajęcia naborowej szkółki wa­ka­cyj­nej. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Program w czytaj artykuł. Zapraszamy!

Południowa Liga Lasera i Optimista zakończona!

W miniony weekend w Znamirowicach nad jeziorem Rożnowskim odbyły się ostatnie zawody zaliczane do Południowej Ligi Lasera i Optimista. Po całym sezonie rywalizacji na podium w swoich konkurencjach stanęło aż 7 zawodników TS Kuźnia! W klasie Optimist  1 miejsce wywalczyła Hania Koczar, 2 m Igor Laboch, 3 m Karolina Tomczyk . W klasie Laser 1m Kasia Harc, 3 m Martyna Malich, Kacper Błaszczyk oraz Krzysztof Malich. Gratulacje!

Puchar Ziemi Sądeckiej 2015

Ostatnie regaty flotowe w sezonie 2015 za nami! W weekend aż 21 zawodników TS Kuźnia wystartowało w regatach o Puchar Ziemi Sądeckiej. Zimna, deszczowa aura nie była straszna nawet  najmłodszym zawodnikom! Rozegrano 3 wyścigi w klasie OPP oraz 5 w klasie Laser. Na podium w swoich konkurencjach tradycyjnie stanęli nasi zawodnicy;) W klasie Optimist 2 miejsce zajęła Hania Koczar, 3 miejsce Igor Labocha. W klasie Laser Radial zwyciężyła Kasia Harc, 2 miejsce Kacper Błaszczyk, 3 miejsce Kacper Nowak.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik