Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji Świąt Bożego Na­ro­dze­nia, życzymy Wam marzeń speł­nie­nia.
Pre­zen­tów całą kupę i smaczną świą­tecz­ną zupę. Mnóstwo kasy i prze­pysz­nej kieł­ba­sy. Zabawy na śniegu do zmroku i Szczę­śli­we­go Nowego Roku! Wszyst­kim sym­pa­ty­kom, ro­dzi­com, za­wod­ni­kom, spon­so­rom naszej sekcji że­glar­skiej życzą Tre­ne­rzy :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik