Żeglarskie spotkanie przed Świętami.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszystkich klubowiczów i sympatyków naszej sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 18.​12.​14 (czwar­tek) o godz. 18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji ER. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok następny. Serdecznie zapraszamy! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik