Już 17-18.10.15 Zakończenie Sezonu z TS Kuźnia.

 

 

 

 

 

 

 

Program Zakończenia:

17,10,15 (sobota)

10,00 – odprawa ster­ni­ków regat w klasach: Windsurfing, Opti­mist Szkółka, Opti­mist B, Laser 4.7, Laser Radial i Omega (trzy osoby). 

11,30 – start do pierw­sze­go wyścigu regat - wyścigi eliminacyjne w dwóch grupach.

17,00 – spo­tka­nie klubowe - nagrody, wy­róż­nie­nia, po­dzię­ko­wa­nia, po­czę­stu­nek. 

18,10,15 (nie­dzie­la)

11,00 – start do ko­lej­nych wy­ści­gów regat, finał B i A. Pierw­szy wyścig dnia jest wy­ści­giem o „Błę­kit­ną Wstęgę”.

16,00 – za­koń­cze­nie regat 

Wpisowe do regat w klasie Omega (załoga) – 100 zł

Wpisowe do Błę­kit­nej  Wstęgi – 30 zł.

Zgło­sze­nia przyj­mu­ję te­le­fo­nicz­nie lub na maila j.​blasz­czy­k@​zagle.​rybnik.​pl

Lista startowa Omega: Jerzy Le­wan­dow­ski, Mirek Piecha, Mirek Małek, Rychu Mo­ścic­ki, Wojtek Paszek, Marcin Oj­co­wicz, Tomasz Szymański, Jacek Błasz­czyk,  Maciej Piecha, reprezentacja rodziców. Lista zamknięta!!!

Za­pra­sza­my na Za­koń­cze­nie Sezonu z TS Kuźnia! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik