Zakończyliśmy sezon 2017.

Po­dzię­ko­wa­nia dla part­ne­rów, spon­so­rów:

Fun­da­cja EDF Polska 

Miasto Rybnik

Argos Inwest - Damian Rutkowski i Piotr Karwot

Wydział Edukacji Miasta Rybnik

Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Marek Stojko, Aleksandra Szymczak

Wy­róż­nie­nia dla ro­dzi­ców: Klaudiusz Kozubowicz, Małgorzata Wójcik, Mirosława Mielimąka, Anna Orlińska, Grażyna Szafarczyk, Anna Bielecka, Piotr Ferenc, Piotr Wi­dom­ski, Tomek Mierzwa, Krzysz­tof Harnasz.

Spe­cjal­ne wróż­nie­nie dla Asi Ko­zu­bo­wi­cz :)

Specjalne podziękowania dla: Ireneusz Kulosa i Wojciech Sałata.

Za osią­gnię­cia spor­to­we: Kasia Harc, Kacper Błasz­czyk, Bartek Mierzwa i Hania Koczar

Za postawę godną spor­tow­ca: Marcin Kozubowicz

Puchar Hadara: Jan Pifczyk

Po­że­ga­nie za­wod­ni­ków: Ania i Piotr Porwoł, Robert Szymański

Wyniki regat:

Laser 4.7 dziew­cząt:

1. Zuzia Wi­dom­ska 2. Iga Marcisz 3. Hanna Koczar

Laser 4.7 chłopców:

1. Kacper Błaszczyk 2. Marcin Kozubowicz 3. Maciej Jachymski

Opti­mist grupa regatowa chłopców:

1. Igor Tomczyk 2. Jan Pifczyk, Jakub Oblonk

Opti­mist grupa regatowa dziewcząt:

1. Karolina Tomczyk 2. Wiktoria Grima 3. Wiktoria Harnasz

Optimist Szkółka chłopców:

1. Jan Psiuk 2. Wojciech Wójcik 3. Piotr Harnasz

Optimist szkółka dziewcząt:

1. Marta Orlińska 2. Matylda Ferenc 3. Magdalena Psiuk

Optimist klasa żeglarska chłopców:

1. Karol Gaj 2. Maksymilian Wieczorek 3. Oliwier Wiśniewski

Optimist klasa żeglarska dziewcząt:

1. Lena Janiak 2. Zuzanna Baj 3. Emilia Cimek

 

Zdjęcia
Grzegorz Gaj

Galeria

_DSC0111.jpg
_DSC0111.jpg
_DSC0113.jpg
_DSC0113.jpg
_DSC0121.jpg
_DSC0121.jpg
_DSC0116.jpg
_DSC0116.jpg
_DSC0137.jpg
_DSC0137.jpg
_DSC0100.jpg
_DSC0100.jpg
_DSC0104.jpg
_DSC0104.jpg
_DSC0126.jpg
_DSC0126.jpg
_DSC0197.jpg
_DSC0197.jpg
_DSC0156.jpg
_DSC0156.jpg
_DSC0163.jpg
_DSC0163.jpg
_DSC0176.jpg
_DSC0176.jpg
_DSC0186.jpg
_DSC0186.jpg
_DSC0234.jpg
_DSC0234.jpg
_DSC227.jpg
_DSC227.jpg
_DSC0211.jpg
_DSC0211.jpg
_DSC0141.jpg
_DSC0141.jpg
_DSC0142.jpg
_DSC0142.jpg
_DSC0250.jpg
_DSC0250.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik