Rybnickie Regaty Żeglarskie 2018.

Za­koń­czy­li­śmy zma­ga­nia w pierw­szych, otwie­ra­ją­cych sezon re­ga­to­wy w Polsce Ryb­nic­kich Re­ga­tach Że­glar­skich. W czasie trzech dni regat ro­ze­gra­nych zostało 7 wy­ści­gów w klasach: Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radia, Laser Stan­dard  i Okej dinghy. 
Na starcie stanęło ponad 160 za­wod­ni­ków z Polski, Czech i Sło­wa­cji. 
Na podium nie za­bra­kło za­wod­ni­ków naszej sekcji! W klasie Laser zwy­cię­żył Kacper Błasz­czyk, w klasie Opti­mist Igor Tomczyk. Trzecie miejsca w swoich klasach zajęli Ka­ro­li­na Tomczyk, Marcin Kozubowicz, Bar­tło­miej Mierzwa oraz Piotr Harnasz:)
Gra­tu­lu­je­my!

Po­dzię­ko­wa­nia za wspar­cie dla Fun­da­cji PGE Energia Ciepła oraz dla Miarta Rybnik. Po­dzię­ko­wa­nia za pomoc w or­ga­ni­za­cji dla wszyst­kich ro­dzi­ców naszych za­wod­ni­ków:)
Wyniki w za­łą­cze­niu a bogata relacja foto na naszej stronie fa­ce­bo­ok: 
https://​www.​fa­ce­bo­ok.​com/​arturo.​ernesto.​520/​media_​set?​set=a.​2075472106058374.​1073741866.​100007868144083&​type=3

Galeria

30703766_2076547195950865_7979120079923052544_n.jpg
30703766_2076547195950865_7979120079923052544_n.jpg
30714855_2076551852617066_642669060445700096_n.jpg
30714855_2076551852617066_642669060445700096_n.jpg
30714196_2076551782617073_8115109443277946880_n.jpg
30714196_2076551782617073_8115109443277946880_n.jpg
30728031_2076551832617068_2968415910181732352_n.jpg
30728031_2076551832617068_2968415910181732352_n.jpg
30727780_2076551032617148_3411617360732225536_n.jpg
30727780_2076551032617148_3411617360732225536_n.jpg
30709250_2076551499283768_519632871778942976_n.jpg
30709250_2076551499283768_519632871778942976_n.jpg
30728584_2076551389283779_2640265505230815232_n.jpg
30728584_2076551389283779_2640265505230815232_n.jpg
30709608_2076550302617221_609763228636938240_n.jpg
30709608_2076550302617221_609763228636938240_n.jpg
30713174_2076550679283850_1566046029327892480_n1.jpg
30713174_2076550679283850_1566046029327892480_n1.jpg
30725741_2076551942617057_8133514739645939712_n.jpg
30725741_2076551942617057_8133514739645939712_n.jpg
30714069_2076549962617255_6754364499966296064_n1.jpg
30714069_2076549962617255_6754364499966296064_n1.jpg
30705760_2076549899283928_8748561606985646080_n.jpg
30705760_2076549899283928_8748561606985646080_n.jpg
30706546_2076550182617233_2045313810616549376_n.jpg
30706546_2076550182617233_2045313810616549376_n.jpg
30708980_2076549795950605_4873838379654971392_n.jpg
30708980_2076549795950605_4873838379654971392_n.jpg
30725469_2076549725950612_5977940782009548800_n.jpg
30725469_2076549725950612_5977940782009548800_n.jpg
30740754_2076549139284004_297547135174311936_n.jpg
30740754_2076549139284004_297547135174311936_n.jpg
30710007_2076550525950532_555662038165094400_n.jpg
30710007_2076550525950532_555662038165094400_n.jpg
30714819_2076550015950583_790480222498586624_n.jpg
30714819_2076550015950583_790480222498586624_n.jpg
30709672_2076051789333739_6284061745648500736_n.jpg
30709672_2076051789333739_6284061745648500736_n.jpg
30714094_2075484926057092_2877799629313802240_n.jpg
30714094_2075484926057092_2877799629313802240_n.jpg
30705872_2076050842667167_219916795300020224_n.jpg
30705872_2076050842667167_219916795300020224_n.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik