Nabór do 4 klasy SP o profilu żeglarskim !

Po raz piąty w SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 10 W RYBNIKU utworzona zostanie klasa o profilu żeglarskim – 4 klasa SP. To część realizowanego od kilku lat w Rybniku Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. Nabór prowadzony będzie do 4 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, a oferta skie­ro­wa­na jest do wszystkich trzecioklasistów ryb­nic­kich podstawówek.

W klasach o profilu żeglarskim w roku szkolnym 2021/2022 uczy się ok 70 dzieci (zajęcia realizowane są w klasie III, IV, VII i VIII). Ucznio­wie, poza re­ali­zo­wa­niem pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, uczest­ni­czą w za­ję­ciach spe­cja­li­stycz­nych z że­glar­stwa, or­ga­ni­zo­wa­nych w SEKCJI ŻEGLARSKIEJ TS KUŹNIA RYBNIK. Od kwiet­nia do końca paź­dzier­ni­ka dzieci pod okiem wykwalifikowanej kadry tre­ne­rskiej szli­fu­ją swoje umie­jęt­no­ści że­glar­skie na wodzie. W miesiącach zimowych w szkole odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe oraz teoretyczne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z rodzicami i uczniami w poniedziałek 25 kwietnia 2022r. o godz. 18.00 na hali sportowej przy SP10 (Rybnik ul. Grunwaldzka 18)

Zapraszamy na zajęcia otwarte. Przez cały maj w czwartki o godz. 16.00 w Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik (w Rybniku Stodołach) odbywać się będą zajęcia pokazowe przeznaczone dla kandydatów do klas sportowych oraz dla wszystkich dzieci zainteresowanych szkoleniem w Sekcji Żeglarskie TS Kuźnia Rybnik.

Terminy zajęć otwartych: 

28.04.2022 – godz. 16.00 

5,12,19, 26.05.2022 godz. 16.00

Wszelkie informacje na temat naboru do klas żeglarskich oraz zajęć żeglarskich dla dzieci prowadzonych przez sekcję Żeglarską TS Kuźnia Rybnik dostępne są na stronie www.zaglerybnik.pl , na https://www.facebook.com/TS-Kuźnia-Rybnik-sekcja-żeglarska-244436539336722 

Galeria

tapetafb1of1-3.jpg
tapetafb1of1-3.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-14.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-14.jpg
RBP202106-09-2021dzie4regatchorwacja-08186.jpg
RBP202106-09-2021dzie4regatchorwacja-08186.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-36.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-36.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-16.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-16.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-20.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-20.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-7.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-7.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-45.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-45.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-96.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-96.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-3.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-3.jpg
lotto-7.jpg
lotto-7.jpg
lotto-5.jpg
lotto-5.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-66.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-66.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-5.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-5.jpg
lotto-4.jpg
lotto-4.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-28.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-28.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-76.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-76.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-97.jpg
eglarskaSzkkaWakacyjna2021-97.jpg
ulotka_A5_nabor_2022-1.jpg
ulotka_A5_nabor_2022-1.jpg
ulotka_A5_nabor_2022-2.jpg
ulotka_A5_nabor_2022-2.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik