Kalendarz imprez

11.04.2014 - 13.04.2014

Śląski Puchar Optimista

W terminie 11-13.​04 na Zalewie Rybnickim rozegrano "Śląski Puchar Opti­mi­sta". W re­ga­tach wzięło udział prawie 80 za­wod­ni­ków z całej Polski. TS Kuźnia Rybnik re­pre­zen­to­wa­ło aż 10 Opti­mi­ścia­rzy w grupie B  two­rzą­cych nową grupę re­ga­to­wą. Dla nie­któ­rych za­wod­ni­ków był to debiut re­ga­to­wy. 

26.07.2013 - 04.08.2013

Zgrupowanie i Puchar Europy.

Puchar Europy we wszystkich kategoriach Lasera jak co roku odbywa się w Pucku. Oczywiście regaty liczone do Pucharu Polski. W tym roku to dobry termin, który ma ściągnąć żeglarzy na start nie tylko zpolskich ekip.

20.07.2013 - 27.07.2013

Zgrupowanie Puck

Zgrupawanie grupy regatowej Laser 4,7 odbędzie się na wodach Zatoki Puckiej. W tej lipcowej akcji, która będzie ostatnim przygotowaniem do OOM weźmie udział 11 zawodników naszej sekcji. 

18.07.2013 - 20.07.2013

XXVII PUCHAR MIASTA GDYNI

XXVII PUCHAR MIASTA GDYNI w klasie Laser 4,7 jest trzecią i zarazem ostatnią eliminacją do OOM. Dla wielu zawodnków regaty będą ostatnią szansą na nominacje olimpijskie we wszystkich czterech konkurencjach Lasera 4,7. Planujemy start aż 11 zawodników z naszej sekcji. 

06.07.2013 - 13.07.2013

Mistrzostwa Świata i Europy.

W tym roku to Węgry i Balaton i połączenie Mistrzostw Świata i Europy. Jezioro spore i płytkie. Statystyki powiadają, ze na ogół panuje tam słaby wiatr, ale to statystyki ;) Na najważniejszą imprezę globu pojadą nasi zawodnicy: Agnieszka Dubiel, Cyprian Błaszczyk, Paweł Winecki i Tymek Radecki.

24.06.2013 - 01.07.2013

Zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy.

Główny centralny BPS Kadry Narodowej przed Mistrzostwami Europy dla klasy Laser 4.7 odbędzie się na wodach Zatoki Puckiej. Będzie to czas poświęcony poprawie szczegółów technicznych w żeglowaniu.

21.06.2013 - 23.06.2013

Puchar Mazowsza - III el. do OOM

Puchar Ma­zow­sza to także III Eli­mi­na­cja do OOM dla klasy Opti­mist. Jak na razie wszyscy za­wod­ni­cy z naszego klubu muszą po­wal­czyć o prawo startu w tej głównej im­pre­zie sezonu - Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Dobżyń 08-12.08.2013.

14.06.2013 - 16.06.2013

Puchar Polski Centralnej.

To już będzie druga eliminacja do Olimpiady Młodzieży dla Lasera 4.7. Regaty te cieszą się zawsze rekordową frekwencją. Startujemy w czterech kategoriach chłopcy i dziewczęta do 15 lat i 17 lat. Wybieramy się możliwie liczną grupą zawodników.

31.05.2013 - 02.06.2013

Puchar PZŻ.

Ostatnia już eliminacja do Mistrzostw Europy dla lasera 4.7, które w tym roku odbędą sie na Węgrzech. Po dwóch eliminacjach niemal pewny start zapewnili sobie Agnieszka i Cyprian. Wyniki tej imprezy pozwolą nam wyłonić skład zawodników naszego klubu na te mistrzowskie regaty.

30.05.2013 - 01.06.2013

ENERGA Sailing Cup Kamień Pomorski

Na pierw­szą eli­mi­na­cje do Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­rzy za­wod­ni­cy klasy opti­mist udają sie do Kamienia Pomorskiego. Jak zwykle liczymy , że akwen w Kamieniu przywita nas solidnym i stabilnym wiatrem. Rów­no­cze­śnie jest to III eli­mi­na­cja do MŚ i ME.

24.05.2013 - 26.05.2013

Puchar Dobrzynia.

I eliminacja do OOM dla klasy Laser 4.7 odbędzie się na Wiśle w Dobrzyniu. Mieliśmy już okazję aby na tym akwenie żeglować przy okazji eliminacji i OOM w 2008 roku. Jak w roku ubiegłym będziemy startować w czterech laserowych konkurencjach.

18.05.2013 - 19.05.2013

Puchar Nysy.

Regaty odbędą się na jeziorze Głębinowskim. Na regatach wystartują grupy regatowe Optimista i Lasera 4.7 z naszego klubu. Zawoadomienie o regatach już niebawem.

01.05.2013 - 03.05.2013

Puchar Arki.

Druga eliminacje do Mistrzostw Europy na Węgrzech dla Lasera 4.7. Na zatokowych warunkach startować będzie kadra i reprezentacja wyłoniona na podstawie wyników z pierwszej rybnickiej eliminacji.

19.04.2013 - 21.04.2013

Śląski Puchar Optimista.

W dniach 19-21.​04.​2013 na naszym je­zio­rze regaty dla naj­młod­szych że­gla­rzy ści­ga­ją­cych się w grupie A i B klasy Optimist. Będą to zawody Pucharu Polski dla grupy A i B. W re­ga­tach wy­star­tu­ją za­wod­ni­cy TS Kuźnia z grup re­ga­to­wych "A" oraz UKS. Zawiadomienie w załączeniu.

12.04.2013 - 14.04.2013

Rybnickie Regaty Żeglarskie

Rozpoczęcie sezonu regatowego w Polsce jak zwykle przypada w Rybniku. W regatach wystartują klasy: Optimist open, Laser 4.7, Laser Radial, Europa, Ok dinghy i Open Bic. Dla klasy Laser 4.7 będą to pierwsze eliminacje do Mistrzostw Europy, które w tym roku odbędą się na Balatonie. Zawiadomienie w załączeniu.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik