Artykuły

Rybnickie Regaty Żeglarskie - dzień pierwszy za nami!

Zalew Rybnicki wypełnił się dziś żaglami:) Na starcie stanęło prawie 200 zawodników z całej Polski! Przy bardzo dobrych warunkach wietrznych rozegrano 4 wyścigi we wszystkich startujących klasach. Zawodnicy mają już za sobą pierwszą odrzutkę.  Wśród najmłodszych zawodników w klasie Optimist prowadzi Tomasz Procek LOK Garland Gliwice (gr.A) oraz Ludwik Grzelak WTW Warszawa (gr.B).  W klasie Laser 4,7 wśród chłopców prowadzenie objął debiutujący Marek Rospond YC PTTK Beskid Nowy Sącz, wśród dziewcząt Magdalena Staniczek KS Energetyk Jaworzno. W klasie Laser Radial prowadzi Kacper Błaszczyk TS Kuźnia Rybnik.
Jutro dalszy ciąg wyścigów, start zaplanowano na godz. 11.00 , do rywalizacji dołączą zawodnicy klasy FINN i OK-dinghy.
Zapraszamy:)

Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Życzymy zdro­wych, po­god­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Ra­do­sne­go, wio­sen­ne­go na­stro­ju, ser­decz­nych spotkań w gronie rodziny i wśród przy­ja­ciół oraz oczy­wi­ście mokrego DYNGUSA!;) Wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom żczyczą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :)

Rybnickie Regaty Żeglarskie 08-10.04.2016.

Ruszamy z nowym sezonem re­ga­to­wym w Polsce tra­dy­cyj­nie w Rybniku! Pierw­sze zawody w kraju na naszym je­zio­rze odbędą się w dniach 08-10.​04.​2016. Startujemy w klasach: Opti­mist A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Finn i Ok dinghy. Rozpoczynamy III edycję naszej młodej Po­łu­dnio­wej Ligi Lasera i Opti­mi­sta. Regaty są także eliminacją do Mistrzostw Świata i Europy dla Lasera 4.7, a także Pucharem Polski dla wszystkich startujących klas. Po­da­je­my Państwu namiary na miejsce or­ga­ni­za­cji regat (za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie) ośrodek Stodoły tel. 32/7391620 oraz ośrodek "Pod Żaglami" tel. 601517728. Mamy nadzieję na liczną frekwencję, bo już wiele ekip się  zapowiedziało i ser­decz­nie za­pra­sza­my do Rybnika! Zawiadomienie w załączeniu. Nasze regaty na fb:https://www.facebook.com/groups/284007271735068/ 

Torrevieja - Hiszpania! Sezon 2016 rozpoczęty:)

W tym roku wyjątkowo żeglarskie treningi rozpoczęliśmy zgrupowaniem na ciepłych wodach Morza Śródziemnego. Grupa 16 naszych najmłodszych zawodników klasy Optimist uczestniczyła w zgrupowaniu w Hiszpańskim miasteczku Torrevieja, niedaleko Alicante. Na wodzie spędziliśmy 7 dni treningowych, nie zabrakło nam słońca ani wiatru:) Można powiedzieć że w warunki wstrzeliliśmy się idealnie:) 
Wróciliśmy z nowymi doświadczeniami - zawodniczymi oraz trenerskimi. Już dziś wiemy że taka forma wydłużenia sezonu zagości w naszych kalendarzach na dobre;)

Przekaż 1% na Fundację EDF Polska.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji EDF Polska, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2015 w od­po­wied­niej rubryce (poz 137) for­mu­la­rza PIT 37 należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji 139 - sekcja że­glar­ska.

O żeglarzach z TS Kuźnia w mediach.

W ostatnich dniach pojawiły się dwa artykuły w regionalnych "Nowinach" o naszej sekcji. Pierwszy jest podsumowaniem sezonu przez trenera Jacka Błaszczyka - link:  http://sport.nowiny.pl/sport/114415-jestesmy-w-zeglarskiej-ekstraklasie.html Następny tekst dotyczy podsumowania roku rybnickiego sportu, gdzie także pojawiła się wzmianka  o żeglarzach z TS Kuźnia - link  http://sport.nowiny.pl/sport/114492-sportowe-abcadlo-czyli-wspomnienie-2015-roku.html
Zachęcamy do lektury :)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem. W Nowym 2016 roku życzymy Wam słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik