Artykuły

Puchar YKP Gdynia

Regaty Puchar YKP to pierwsza eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a zarazem już trzecia do Mistrzostw Świata i Europy. Podczas tych trzydniowych regaty odbyło się 5 wyścigów, w których udział wzięło 145 zawodników z Polski, Litwy i Ukrainy. Wyniki naszych zawodniów pokazały, że niestety nie mamy w tym roku szans na kadrę narodową optimista, a o udział w OOM trzeba będzie powalczyć na następnych regatach eliminacyjnych na Zegrzu. 

III edycja Otwartych Mistrzostw Ligi Obrony Kraju.

W miniony weekend wzięliśmy udział w  III edycji Otwartych Mistrzostw Ligi Obrony Kraju w klasie Laser 4.7, rozegranych nad jeziorem Dzierżno. Nasz klub reprezentowało czterech zawodników w tej klasie: Paweł Winecki, Tymoteusz Radecki, Michał Kochański i Tomek Pierzchała. Doskonałe warunki pogodowe (słońce i wiatr ok 3 bft) wprowadziły prawdziwie żeglarską atmosferę.  Z Dzierżna wyjechaliśmy z wywalczonym 3m Pawła Wineckiego, 4m Tymka, 10m Michała, oraz 15m Tomka.

Puchar Zatoki Puck - II el. MŚ i ME

W dniach 3 – 5. 05. 2012 w Pucku odbyły się II eliminacje do MŚ i ME – Puchar Zatoki Puck. Jak co roku na te ragaty zjechała sie cała Optimistyczna Polska i na starcie stanęło 143 zawodników z całego kraju oraz goście z Litwy. W planie było rozegranie 9 wyścigów, pogoda jednak pozwoliła tylko na 8. Niestety pierwszych 5 wyścigów eliminacyjnych odbyło sie przy bardzo słabym wietrze do 4m/s i z 7 osobowej drużyny tylko jeden zakwalifikował się do złotej grupy w dniu finałowym, a był to Kacper Błaszcyk ostatecznie zajmując 60m. 

Udane eliminacje do Mistrzostw Europy w Gdyni laserowców!

Julia Stefaniak wygrała drugą eliminację do Mistrzostw Europy w Gdyni w klasie Laser 4.7! Na trzecim stopniu podium także zawodniczka naszej sekcji Agnieszka Dubiel. W konkurencji chłopców wysokie 7m zajął Cyprian Błaszczyk i 12m Maciej Nowara. Pozostali nasi zawodnicy zajmowali kolejno 20m Cezary Herbeć i 30m Paweł Winecki przy stawce 60 zawodników. Rozegranych zostało 7 wyścigów przy średnim i słabym wietrze i dość dużej fali. Była to już druga eliminacja do ME, które w tym roku odbędą się w Austrii. Zawodnikom gratulujemy! ;) 

Śląski Puchar Optimista 21-22.04.2012

W ubiegły weekend na zalewie ryb­nic­kim odbyły się pierw­sze regaty w klasie Opti­mist za­li­cza­ne do ran­kin­gu Pucharu Polski, których or­ga­ni­za­to­rem był ŚOZŻ.
Regaty dwu­dnio­we dla obydwu re­ga­to­wych grup  A i B. W gr. A na starcie 40 za­wod­ni­ków, w gr. B 55 za­wod­ni­ków. Ro­ze­gra­no po 3 wyścigi w sobotę i niedzielę przy równym wietrze do 6m/s.

Kurs na Żeglarza Jachtowego.

Rozpoczynamy w tym roku pierwszy kurs na stopień żeglarza jachtowego. Ważna informacja! Uległa zmianie data zebrania organizacyjnego z 20.04.12 na 27.04.12 godz. 17.00. Rozpoczęcie kursu 28.04.12. Stopień ten uprawnia do pro­wa­dze­nia jachtów ża­glo­wych bez lub z po­moc­ni­czym napędem me­cha­nicz­nym: - bez ogra­ni­czeń po wodach śród­lą­do­wych, - o dłu­go­ści cał­ko­wi­tej do 8,5m po mor­skich wodach w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dzien­nej, - osoby do lat 16 mogą ko­rzy­stać z tych upraw­nień pod nad­zo­rem osoby peł­no­let­niej. Zapraszamy.

Śląski Puchar Optimista 21-22.04.2012

Ragaty dla naj­młod­szych że­gla­rzy or­ga­ni­zo­wa­na przez Śląski Okrę­go­wy Związek Że­glar­ski na naszym ryb­nic­kim akwenie. Puchar Polski dla grupy "A" i "B" Opti­mi­sta. Wy­ży­wie­nie na ośrodku prosimy za­ła­twiać po numerem te­le­fo­nu 508177598.Zakwaterowanie na ośrodku OSWIR pod numerem 797410129.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik