Artykuły

III edycja Otwartych Mistrzostw Ligi Obrony Kraju.

W miniony weekend wzięliśmy udział w  III edycji Otwartych Mistrzostw Ligi Obrony Kraju w klasie Laser 4.7, rozegranych nad jeziorem Dzierżno. Nasz klub reprezentowało czterech zawodników w tej klasie: Paweł Winecki, Tymoteusz Radecki, Michał Kochański i Tomek Pierzchała. Doskonałe warunki pogodowe (słońce i wiatr ok 3 bft) wprowadziły prawdziwie żeglarską atmosferę.  Z Dzierżna wyjechaliśmy z wywalczonym 3m Pawła Wineckiego, 4m Tymka, 10m Michała, oraz 15m Tomka.

Puchar Zatoki Puck - II el. MŚ i ME

W dniach 3 – 5. 05. 2012 w Pucku odbyły się II eliminacje do MŚ i ME – Puchar Zatoki Puck. Jak co roku na te ragaty zjechała sie cała Optimistyczna Polska i na starcie stanęło 143 zawodników z całego kraju oraz goście z Litwy. W planie było rozegranie 9 wyścigów, pogoda jednak pozwoliła tylko na 8. Niestety pierwszych 5 wyścigów eliminacyjnych odbyło sie przy bardzo słabym wietrze do 4m/s i z 7 osobowej drużyny tylko jeden zakwalifikował się do złotej grupy w dniu finałowym, a był to Kacper Błaszcyk ostatecznie zajmując 60m. 

Udane eliminacje do Mistrzostw Europy w Gdyni laserowców!

Julia Stefaniak wygrała drugą eliminację do Mistrzostw Europy w Gdyni w klasie Laser 4.7! Na trzecim stopniu podium także zawodniczka naszej sekcji Agnieszka Dubiel. W konkurencji chłopców wysokie 7m zajął Cyprian Błaszczyk i 12m Maciej Nowara. Pozostali nasi zawodnicy zajmowali kolejno 20m Cezary Herbeć i 30m Paweł Winecki przy stawce 60 zawodników. Rozegranych zostało 7 wyścigów przy średnim i słabym wietrze i dość dużej fali. Była to już druga eliminacja do ME, które w tym roku odbędą się w Austrii. Zawodnikom gratulujemy! ;) 

Śląski Puchar Optimista 21-22.04.2012

W ubiegły weekend na zalewie ryb­nic­kim odbyły się pierw­sze regaty w klasie Opti­mist za­li­cza­ne do ran­kin­gu Pucharu Polski, których or­ga­ni­za­to­rem był ŚOZŻ.
Regaty dwu­dnio­we dla obydwu re­ga­to­wych grup  A i B. W gr. A na starcie 40 za­wod­ni­ków, w gr. B 55 za­wod­ni­ków. Ro­ze­gra­no po 3 wyścigi w sobotę i niedzielę przy równym wietrze do 6m/s.

Kurs na Żeglarza Jachtowego.

Rozpoczynamy w tym roku pierwszy kurs na stopień żeglarza jachtowego. Ważna informacja! Uległa zmianie data zebrania organizacyjnego z 20.04.12 na 27.04.12 godz. 17.00. Rozpoczęcie kursu 28.04.12. Stopień ten uprawnia do pro­wa­dze­nia jachtów ża­glo­wych bez lub z po­moc­ni­czym napędem me­cha­nicz­nym: - bez ogra­ni­czeń po wodach śród­lą­do­wych, - o dłu­go­ści cał­ko­wi­tej do 8,5m po mor­skich wodach w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dzien­nej, - osoby do lat 16 mogą ko­rzy­stać z tych upraw­nień pod nad­zo­rem osoby peł­no­let­niej. Zapraszamy.

Śląski Puchar Optimista 21-22.04.2012

Ragaty dla naj­młod­szych że­gla­rzy or­ga­ni­zo­wa­na przez Śląski Okrę­go­wy Związek Że­glar­ski na naszym ryb­nic­kim akwenie. Puchar Polski dla grupy "A" i "B" Opti­mi­sta. Wy­ży­wie­nie na ośrodku prosimy za­ła­twiać po numerem te­le­fo­nu 508177598.Zakwaterowanie na ośrodku OSWIR pod numerem 797410129.

Rybnickie Regaty Żeglarskie już za nami.

Dobrym startem naszych zawodników zakończyły się pierwsze w sezonie zawody. Na podium eliminacji do Mistrzostw Europy stanęli: 1m Agnieszka Dubiel, 2m Julia Stefaniak i 3m Cyprian Błaszczyk. W Optimiście wygrał Wojciech Bartoniek, a w konkurencji dziewcząt wszystkie trzy miejsca dla TS Kuźnia: 1m Kasia Harc, 2m Martyna Malich, 3m Agata Nowara. Udany powrót na regatowe trasy zaliczyli Jakub Bajor wygrywając konkurencję klasy Europa oraz trzeci Mateusz Giemza. Gratulujemy!  Regaty wspierali Spółka Energetyczna Jastrzębie, Miasto Rybnik i Fundacja Elektrowni Rybnik. 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik