Sezon regatowy 2019 zakończony!

W miniony weekend odbyły się regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały wyścigi w klasie Laser i Opti­mist. Podczas klu­bow­ego spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji.
Dzię­ku­je­my wszyst­kim za kolejny wspólny sezon!

 

Po­dzię­ko­wa­nia oraz wy­róż­nie­nia za sezon 2019 :

Po­dzię­ko­wa­nia dla part­ne­rów, spon­so­rów:

Miasto Rybnik

Wydział Edu­ka­cji Miasta Rybnik

Program Edu­ka­cji Wodnej i Że­glar­skiej - Marek Stojko

Ecol Sp z o.o.

Wy­róż­nie­nia dla ro­dzi­ców: Joanna Ko­zu­bo­wicz, Klau­diusz Ko­zu­bo­wicz, Mał­go­rza­ta Wójcik, Mi­ro­sła­wa Mie­li­mą­ka, Anna Bie­lec­ka, Piotr Ferenc, Krzysz­tof Harnasz, Rafał Wi­śniew­ski, Roman Janiak, Krzysztof Harnasz, Michał Psiuk, Agnieszka Kuszkowska, Piotr Stęclik, Grażyna i Radosław Kowalscy, Grzegorz Słomka.

Spe­cjal­ne po­dzię­ko­wa­nia dla za współ­pra­cę: Maciej Cylupa, Woj­ciech Sałata, Barbara Śmieja, Dariusz Migacz.

Wy­róż­nie­nia za osią­gnię­cia spor­to­we: Kasia Harc, Kacper Błasz­czyk, Hania Koczar, Zuzanna Wi­dom­ska

Puchar Hadara: Karol Gaj

Po­że­ga­nie za­wod­ni­ków: Karolina Tomczyk, Maciej Wójcik, Maciej Jachymski, Jan Pifczyk, Marta Orlińska, Jakub Szafarczyk, Nina Sibon, Franciszek Kluczniok.

Nagroda Fair Play: Zofia Jachymska


Wyniki regat Za­koń­cze­nia Sezonu 2019:

Laser 4,7
1. 
Hanna Koczar, 2. Zuzanna Widomska 3. Iga Marcisz

Opti­mist grupa re­ga­to­wa:

1. Woj­ciech Wójcik  2.Karol Gaj  3. Jan Psiuk

Optimist grupa regatowa do lat 9:

chłopcy: 1. Grzegorz Górecki 2. Wojciech Kluczniok
dziewczyny: 1. Magdalena Psiuk 2. Elżbieta Psiuk 3. Blanka Mrugalska

Opti­mist szkoła chłopcy

1. Tomasz Dudek 2. Szymon Krajcarz 3. Kacper Wiśniewski

Optimist szkoła dziewcząt

1. Lena Janiak 2. Nadia Kuszkowka 3. Zuzanna Baj

Wyścig maluchów - TAM I NAZOT 

1. Flilip Hetman 2. Nikodem Martyniak 3. Zuzanna Ormaniec

 

Gratulacje dla wszystkich zawodników:)

Galeria

_DSC0049.jpg
_DSC0049.jpg
_DSC0050.jpg
_DSC0050.jpg
_DSC0052.jpg
_DSC0052.jpg
_DSC0054.jpg
_DSC0054.jpg
_DSC0055.jpg
_DSC0055.jpg
_DSC0057.jpg
_DSC0057.jpg
_DSC0060.jpg
_DSC0060.jpg
_DSC0063.jpg
_DSC0063.jpg
_DSC0073.jpg
_DSC0073.jpg
_DSC0074.jpg
_DSC0074.jpg
_DSC0080.jpg
_DSC0080.jpg
_DSC0083.jpg
_DSC0083.jpg
_DSC0086.jpg
_DSC0086.jpg
_DSC96.jpg
_DSC96.jpg
_DSC0092.jpg
_DSC0092.jpg
_DSC0097.jpg
_DSC0097.jpg
_DSC101.jpg
_DSC101.jpg
_DSC0106.jpg
_DSC0106.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik