Artykuły

DZIEŃ OTWARTY Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku

Wiadomość o rekrutacji do KLASY ŻEGLARSKIEJ ruszyła w świat! 
W miniony weekend w GIMNAZJU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku zawodnicy i trenerzy TS Kuźnia promowali PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ!

KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM !!!

 Z wielką radością możemy oficjalnie poinformować, że Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Gimnazjum Mistrzostawa Sportowego nr 2 w Rybniku przy ogromnym wsparciu ze strony Miasta Rybnika ogłaszają nabór do KLASY SPORTOWEJ o PROFILU ŻEGLARSKIM!!! Nauka w 4 klasie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rybniku (aktualnie Gimnazjum nr 2) rozpocznie się od września 2017 roku!

Zapraszamy na JachtFilm Festiwal.

Już 10 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się siódma edycja JachtFilm Festiwal. Organizatorzy przygotowali 8 unikalnych filmów oraz spotkania z gośćmi szczególnymi - Joanna Pajkowska, Roman Paszke i rybniczanin Maciej Muras. Będzie to świetna okazja do obejrzenia niezależnego kina na wysokim poziomie. Co ciekawe?! pierwszym filmem o morskich przygodach 8–letniego Mateusza będzie "Optimista" . Produkcja wyreżyserowana przez Kryspina Plutę to emocjonująca, subtelna opowieść o przeżyciach 8-letniego bohatera podczas kursu żeglarskiego dla najmłodszych. Na festiwalu także pojawi się nasza sekcja podczas bloku filmów przeznaczonych dla szkół oraz nasze Optimisty pokażą się w Plazie i Teatrze. Zapraszamy serdecznie! :)

Przekaż 1% na Fundację EDF Polska.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji EDF Polska, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2016 w od­po­wied­niej rubryce PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji cel - sekcja że­glar­ska.

Miasto wspiera "nasze żagle".

Podzielone zostały środki na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzymała na całoroczną działalność 75000 złotych z tej dotacji. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań i zawodników w nadchodzącym sezonie regatowym 2017! ... Wielkie dzięki! :)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Niech Wigilia i święta Bożego Narodzenia upłyną Wam spokojnie i radośnie, oby Wasze marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania. W Nowym 2017 roku życzymy Wam słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Nasi zawodnicy w kadrze narodowej na 2017!

Na uroczystej Gali Polskiego Związku Żeglarskiego wręczono nominacje do kadr narodowych (Akademi PZŻ) na następny sezon. Wśród nominowanych zostali także nasi zawodnicy: Kasia Harc - Laser Radial, Kacper Błaszczyk - Laser Standard, Maciej Jachymski - Laser Radial, Bartek Mierzwa - Laser 4.7 oraz Igor Labocha - Laser 4.7. Serdeczne gratulacje dla zawodników za nominacje i wytrwałości w następnych regatowych krokach! :) 

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik