Artykuły

Sezon regatowy 2014 rozpoczęty!

W miniony weekend (11-13.04) doroczne regaty "Śląski Puchar Optimista" otwarły sezon regatowy w Polsce. W tej cyklicznej imprezie organizowanej  tradycyjnie na Zalewie Rybnickim o miejsca na podium rywalizowali najmłodsi żeglarze. W regatach wzięło udział prawie 80 zawodników z całej Polski. TS Kuźnia Rybnik reprezentowało aż 10 Optimiściarzy w grupie B  tworzących nową grupę regatową. Dla niektórych zawodników był to debiut regatowy. 

Kursy na żeglarza jachtowego w 2014!

Informujemy, że względu na zmianę własnościową ośrodka i reorganizację sekcji żeglarskiej, w okresie wiosennym niestety nie odbędzie się szkolenie na stopień żeglarza jachtowego. Informacja o szkoleniach w okresie wakacyjnym i jesiennym zostanie umieszczona na stronie w terminie późniejszym. 

Julka Stefaniak wyróżniona!

Jak co roku najlepsi sportowcy miasta Rybnik spotykają się na uroczystości wręczenia nagród przez prezydenta miasta Adama Fudali. I tak jak w roku ubiegłym, tak w tym po raz kolejny została wyróżniona nasza zawodniczka Julka Stefaniak. Przypomnijmy, że w sezonie 2013 Julka zdobyła dwa medale Mistrzostw Polski - juniorów i w meczach. Poza Julką na uścisk prezydenta mógł liczyć prezes Towarzystwa TS Kuźnia Stanisław Wójtowicz i trener Jacek Błaszczyk. Gratulujemy! :)

Rusza Południowa Liga Lasera!

Już w tym roku "laserowcy" będą mogli startować w cyklu regat zorganizowanych na południu Polski w klasie 4.7 i Radial. Zarys całości już jest, natomiast mogą jedynie zmienić się szczegóły regulaminu. Regaty na naszym jeziorze zostały odwołane ale mimo tego będziemy mogli startować w Nysie, Poraju, Pszczynie, Tresnej, Chełmie Śl. i Znamirowicach. Jest to wyjście na przeciw coraz to większej popularności tej klasy i frekwencji zawodników na regatach w południowej części Polski. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, które zakończymy w Znamirowicach. :) Szczegóły na http://www.laser.ligisportowe.pl/

1 % dla Fundacji Elektrowni Rybnik!

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji Elek­trow­ni Rybnik, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2013 w od­po­wied­niej rubryce (poz 131) for­mu­la­rza PIT 37 należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, natomiast w pozycji 133 - sekcja żeglarska.

Rybnickie Regaty Żeglarskie odwołane!!!

W związku ze zmianą właściciela ośrodka i  przeprowadzką sekcji i z tym związanych prac organizacyjno - adaptacyjnych podjęliśmy decyzję, że w sezonie 2014 nie będziemy organizować Rybnickich Regat Żeglarskich! Oczywiście będziemy dążyć do tego, aby już w następnym sezonie regaty, które są Pucharem Polski dla klas Laser powróciły do kalendarza imprez Polskiego Związku Żeglarskiego. Za niedogodności przepraszamy. :(

Porządki klubowe

Pierwsze porządki klubowe na naszym nabrzeżu już za nami! Zrobiliśmy kawał dobrej roboty i spod liści wyłonił się kawałek terenu ;) W tej chwili trwają wstępne prace nad kontenerami. W załączeniu kilka fotek przed i po skończonych pracach. Dziękujmy wszystkim rodzicom i zawodnikom za pomoc i pracę. Zaczyna to powoli wyglądać ;)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik