Artykuły

Kurs na Żeglarza Jachtowego.

Rozpoczynamy w tym roku pierwszy kurs na stopień żeglarza jachtowego. Ważna informacja! Uległa zmianie data zebrania organizacyjnego z 20.04.12 na 27.04.12 godz. 17.00. Rozpoczęcie kursu 28.04.12. Stopień ten uprawnia do pro­wa­dze­nia jachtów ża­glo­wych bez lub z po­moc­ni­czym napędem me­cha­nicz­nym: - bez ogra­ni­czeń po wodach śród­lą­do­wych, - o dłu­go­ści cał­ko­wi­tej do 8,5m po mor­skich wodach w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dzien­nej, - osoby do lat 16 mogą ko­rzy­stać z tych upraw­nień pod nad­zo­rem osoby peł­no­let­niej. Zapraszamy.

Śląski Puchar Optimista 21-22.04.2012

Ragaty dla naj­młod­szych że­gla­rzy or­ga­ni­zo­wa­na przez Śląski Okrę­go­wy Związek Że­glar­ski na naszym ryb­nic­kim akwenie. Puchar Polski dla grupy "A" i "B" Opti­mi­sta. Wy­ży­wie­nie na ośrodku prosimy za­ła­twiać po numerem te­le­fo­nu 508177598.Zakwaterowanie na ośrodku OSWIR pod numerem 797410129.

Rybnickie Regaty Żeglarskie już za nami.

Dobrym startem naszych zawodników zakończyły się pierwsze w sezonie zawody. Na podium eliminacji do Mistrzostw Europy stanęli: 1m Agnieszka Dubiel, 2m Julia Stefaniak i 3m Cyprian Błaszczyk. W Optimiście wygrał Wojciech Bartoniek, a w konkurencji dziewcząt wszystkie trzy miejsca dla TS Kuźnia: 1m Kasia Harc, 2m Martyna Malich, 3m Agata Nowara. Udany powrót na regatowe trasy zaliczyli Jakub Bajor wygrywając konkurencję klasy Europa oraz trzeci Mateusz Giemza. Gratulujemy!  Regaty wspierali Spółka Energetyczna Jastrzębie, Miasto Rybnik i Fundacja Elektrowni Rybnik. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim żeglarzom świąt pogodnych i radosnych, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wyczekiwanego tchnienia wiosny ;)

Rybnickie Regaty Żeglarskie.

Tradycyjnie już rozpoczynamy sezon regatowy w Polsce. W dniach 13-15.04.2012 na wodach rybnickiego jeziora ścigać się będziemy w klasach: Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Europa i OK dinghy. Pierwsze rybnickie regaty stanowią także eliminacje do Mistrzostw Europy dla klasy Laser 4.7. Na starcie pojawią się także zawodnicy zza południowej granicy. Regaty wspierają Fundacja Elektrowni Rybnik, Spółka Energetyczna Jastrzębie i Miasto Rybnik. Przydatne informacje i zawiadomienie w załączeniu. Zapraszamy!

Aga Dubiel, Martyna i Krzysztof Malich oraz nasi trenerzy wyróżnieni!

W środę 21 marca br. w knurowskim "Kino Scena Kultura" odbyła się "IV Gala Sportu i Kultury" w czasie, której wręczane były wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez knurowskich zawodniów w 2011 roku. Jak co roku wyróżnienie to z rąk Prezydenta Knurowa Pana Adama Ramsa odebrała zawodniczka naszego klubu Agnieszka Dubiel (klasa Optimist), do której w aktualnej edycji dołączyło rodzeństwo Martyna Malich (klasa Optimist) oraz Krzysztof Malich (klasa Laser).

Pierwsze wiosenne treningi.

Już w sobotę rozpoczęliśmy nowy sezon regatowy na naszej wodzie. Po przygotowaniu sprzętu zaliczyliśmy dwa krótkie treningi sobotnio niedzielne. Flota laserowa na ten sezon jest dość pokaźna, bo w sekcji będzie trenować dwunastu zawodników na Laserze 4.7 i jeden Radialowiec. W Olimpiadzie Młodzieży zaś rywalizować będziemy w czterech laserowych konkurencjach.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik