Artykuły

Pierwsze wiosenne treningi.

Już w sobotę rozpoczęliśmy nowy sezon regatowy na naszej wodzie. Po przygotowaniu sprzętu zaliczyliśmy dwa krótkie treningi sobotnio niedzielne. Flota laserowa na ten sezon jest dość pokaźna, bo w sekcji będzie trenować dwunastu zawodników na Laserze 4.7 i jeden Radialowiec. W Olimpiadzie Młodzieży zaś rywalizować będziemy w czterech laserowych konkurencjach.

Przekaż 1% podatku na Fundację Elektrowni Rybnik.

Zbliża się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji Elek­trow­ni Rybnik, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku publicznego. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2011 w od­po­wied­niej rubryce for­mu­la­rza PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954. W za­łą­cze­niu jak wy­peł­nić PIT.

Żeglarskie powroty - Mirek Małek i Mateusz Giemza.

W nadchodzącym sezonie na regatowych wodach pojawią się byli zawodnicy naszego klubu! Olimpijczyk z Atlanty, wicemistrz Europy, kilkunastokrotny medalista MP Mirek Małek powraca w charakterze trenera kl. Laser. Powrót do regatowego ścigania zapowiedział także dwukrotny medalista OOM Mateusz Giemza, który swoich sił spróbuje na Europie. Cieszymy się, że tak utytułowani zawodnicy będą nas wspierać doświadczeniem i praktyczną wiedzą! Życzymy powodzenia ;)

Zimowy obóz w Dolni Lomna.

Ferie zimowe to czas wypoczynku i relaksu, ale żeglarska brać zawsze znajdzie sposób do utrzymania formy i intensywnego treningu. W pierwszym tygodniu ferii wybraliśmy się 12 osobową grupą na czeski stok do miejscowości Dolni Lomna. Podobnie jak dwa ubiegłe lata warunki, pogoda oraz sportowa determinacja dopisały.

Gala klasy Laser.

Juz tradycją się staje, że w styczniu na uroczystej Gali klasy Laser w Warszawie spotykają się najlepsi laserowcy Polski. W trakcie Gali wybierany jest trener, zawodnik i zawodniczka ubiegłego sezonu. W tym roku trenerem został Robert Siluk, zawodniczką Katarzyna Deberny, a zawodnikiem Karol Porożyński, który w Perth wywalczył miejsce dla Polski w klasie Laser. Na Gali także wręczono nagrody Kredyt Banku dla najlepszych zawodników Polski. Na Galę zaproszeni zostali najlepsi zawodnicy naszego klubu w OOM - Julia Stefaniak i Cyprian Błaszczyk oraz trener Jacek Błaszczyk.

Firma "SEJ" dalej na żaglach naszej sekcji!

Miło nam poinformować, że Spółka Energetyczna Jastrzębie w dalszym ciągu będzie wspierać naszych żeglarzy i nasze działania organizacyjne w nadchodzącym sezonie 2012. W ubiegłym tygodniu doszło do podpisania stosownych umów. Cieszymy się, że w dalszym ciągu będziemy mogli pokazywać SEJ poprzez żagle i za okazaną pomoc dziękujemy!

Julka i Agnieszka w Kadrze Narodowej Juniorów.

Miła wiadomość na Nowy Rok. Zostały podane Kadry Narodowe Juniorów na 2012 rok w żeglarstwie. Na liście kadrowiczów znalazły się dwie zawodniczki naszego klubu - Julia Stefaniak (Laser 4.7) i Agnieszka Dubiel (Optimist). Obie zawodniczki nastepny sezon żeglować będą na Laserze 4.7. Kadrowiczkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów regatowych.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik