Artykuły

20 października zapraszamy na Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2018 w TS Kuźnia!

20 października spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2018, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we. Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. Zawodnicy wezmą udział w tradycyjnych regatach klubowych w klasach Laser i Optimist. 
Zapraszamy!

Otwarte Mistrzostwa Śląska czyli Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików województwa dolnośląskiego, opolskiego i Śląskiego.

Startowaliśmy w regatach o Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski. Były to Otwarte Mistrzostwa Śląska czyli Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ścigali się zawodnicy w klasach Optimist gr. „A” i gr. „B”, Laser 4,7 i Laser Radial.

Sportowe wyróżnienia dla Rybnickich Żeglarzy!

Trener Jacek Błaszczyk trenerem roku 2017 w Rybniku! Katarzyna Harc oraz Mirosław Małek wyróżnieni za wysokie wyniki sportowe w 2017 roku!  Nagrody zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczerę 17 września, podczas spotkania w rybnickim magistracie.

Trzy medale Mistrzostw Polski w klasie Laser!

Kasia Harc - brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w olimpijskim Radialu!
Bartłomiej Mierzwa - brązowy medal Mistrzostw Polski w Sprintach w Radialu!
Kacper Błaszczyk - brązowy medal Mistrzostw Polski w Sprintach w olimpijskim Standardzie!

Jesteście wielcy :) Graty dla WAS! :)

PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

BEZ­PŁAT­NE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY POD­STA­WO­WEJ
Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik, Zespół Szkół Sportowych w Rybniku oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA. Or­ga­ni­zo­wa­nych w ramach godzin do­dat­ko­wych WF-u.

Volvo Gdynia Sailing Days - Mistrzostwa Świata.

Braliśmy udział także w Mistrzostwach Świata U21 - olimpijski Standard i Radial oraz młodzieżowy 4.7. W mocnej światowej obsadzie nie mieliśmy łatwej "roboty". Niektórzy z zawodników po raz pierwszy startowali w międzynarodowej stawce zawodników. Najlepiej poradziła sobie z tym doświadoczona już Kasia Harc zajmując 39m lecz w trakcie regat z przygodami. Kacper Błaszczyk zajął 12m w grupie srebrnej. Natomiast w 4.7 debiutanci żeglowali dość przyzwoicie w grupach eliminacyjnych ale w finałowych było już słabiej. Hania Koczar 31m srebrna, Zuza Widomska 53m srebrna, Iga Marcisz 74 srebrna oraz Igor Labocha 66 emerald. 

Volvo Gdynia Sailing Days - Puchar Miasta Gdynia.

W ramach Volvo Gdynia Sailing Days odbywa się szereg regat, w tym Mistrzostwa Świata U21 dla Standarda i Radiala oraz Mistrzostwa Świata dla 4.7. W tym roku oprócz Mistrzostw laserowcy naszej sekcji brali udział także w Pucharze Miasta Gdynia - MPJ dla Standarda. Po długim pobycie w Pucku i Gdyni przyjechaliśmy z 5m Kacpra Błaszczyka w MPJ oraz 6m Bartka Mierzwa, 7m Maćka Jachymskiego. Natomiast w 4.7 11m zdobyła Hania Koczar, 12m Zuza Widomska, 16m Iga Marcisz i 21m Julka Kozubowicz. Regaty były jednocześnie eliminacją do OOM i Sprintów. Zawodnikom gatulujemy!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik