Artykuły

ZIMOWY OBÓZ KONDYCYJNY - DUSZNIKI ZDRÓJ 2019 :)

22 zawodników TS Kuźnia wzięło udział w zimowym obozie kondycyjnym w Dusznikach Zdroju! 7 dni ciężkiej pracy w trzech grupach szkoleniowych. W programie między innymi narty zjazdowe, narty biegowe, marszobiegi po górach, zajęcia na basenie, teoria żeglowania oraz wieczorne kino dotyczące żeglarstwa! Zmęczeni ale zadowoleni nie możemy się doczekać zbliżającego się sezonu regatowego!

Kasia Harc nominowana w plebiscycie Człowiek Roku Rybnik.com.pl!

Katarzyna Harc - Brązowa Medalistka Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowców, członkini Kadry Narodowej w Olimpijskiej kl. Laser Radial po raz kolejny wyróżniona za wyniki sportowe w sezonie 2018, tym razem nominacją w plebiscycie na Człowieka Roku w Rybnik.com.pl w kategorii sport! 
W imieniu wszystkich zawodników i trenerów składamy gratulacje i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy Kasi :)!
Gratulujemy wszystkim nominowanym oraz zwycięzcą plebiscytu!

Kadra Narodowa Polskiego Związku Żeglarskiego 2019.

Trójka zawodników TS Kuźnia Rybnik - sekcja żeglarska na listach kadry narodowej Polski Związek Żeglarski na rok 2019. Iga MarciszKasia Harc i Kacper Błaszczyk. Gratulacje dla zawodników!

SPORTOWIEC ROKU 2018 !

Dziennik Zachodni wybiera najlepszych i najpopularniejszych sportowców, juniorów, trenerów i drużyny 2018 roku !
Wśród nominowanych Kasia Harc w kategorii Sportowiec Junior Roku – dziewczęta, Jacek Błaszczyk w kategorii Trener roku.
Laureaci zostaną wybrani w głosowaniu Czytelników, a osobno najlepszych sportowców w województwie śląskim nagrodzi kapituła
Zachęcamy wszystkich do głosowania!!

Spotkanie Przedświąteczne

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich klu­bo­wi­czów i sym­pa­ty­ków naszej
sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się
11.​12.​18 (wtorek) o godz. 18.​00 w Fundacji PGE Energia Ciepła (Sala Kameralna). Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok na­stęp­ny.
Ser­decz­nie za­pra­sza­my! :)

Sezon regatowy 2018 zakończony!

W miniony weekend odbyły się regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały wyścigi w klasie Laser i Opti­mist. Podczas klu­bow­ego spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji. 
Dziękujemy wszystkim za kolejny wspólny sezon!

20 października zapraszamy na Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2018 w TS Kuźnia!

20 października spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2018, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we. Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. Zawodnicy wezmą udział w tradycyjnych regatach klubowych w klasach Laser i Optimist. 
Zapraszamy!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik