Artykuły

Rusza Południowa Liga Lasera!

Już w tym roku "laserowcy" będą mogli startować w cyklu regat zorganizowanych na południu Polski w klasie 4.7 i Radial. Zarys całości już jest, natomiast mogą jedynie zmienić się szczegóły regulaminu. Regaty na naszym jeziorze zostały odwołane ale mimo tego będziemy mogli startować w Nysie, Poraju, Pszczynie, Tresnej, Chełmie Śl. i Znamirowicach. Jest to wyjście na przeciw coraz to większej popularności tej klasy i frekwencji zawodników na regatach w południowej części Polski. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, które zakończymy w Znamirowicach. :) Szczegóły na http://www.laser.ligisportowe.pl/

1 % dla Fundacji Elektrowni Rybnik!

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji Elek­trow­ni Rybnik, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2013 w od­po­wied­niej rubryce (poz 131) for­mu­la­rza PIT 37 należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, natomiast w pozycji 133 - sekcja żeglarska.

Rybnickie Regaty Żeglarskie odwołane!!!

W związku ze zmianą właściciela ośrodka i  przeprowadzką sekcji i z tym związanych prac organizacyjno - adaptacyjnych podjęliśmy decyzję, że w sezonie 2014 nie będziemy organizować Rybnickich Regat Żeglarskich! Oczywiście będziemy dążyć do tego, aby już w następnym sezonie regaty, które są Pucharem Polski dla klas Laser powróciły do kalendarza imprez Polskiego Związku Żeglarskiego. Za niedogodności przepraszamy. :(

Porządki klubowe

Pierwsze porządki klubowe na naszym nabrzeżu już za nami! Zrobiliśmy kawał dobrej roboty i spod liści wyłonił się kawałek terenu ;) W tej chwili trwają wstępne prace nad kontenerami. W załączeniu kilka fotek przed i po skończonych pracach. Dziękujmy wszystkim rodzicom i zawodnikom za pomoc i pracę. Zaczyna to powoli wyglądać ;)

Dziękujemy!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować rodzicom i zawodnikom, którzy w sobotę tak licznie i tak chętnie stawili się na przeprowadzce sekcji! Do tego pojawił się nawet ciężki sprzęt ;) Wszystko poszło sprawnie i bezproblemowo. Mamy nadzieję, że czynności z adaptacją "naszego" nowego terenu będą przebiegać sprawnie i płynnie tak abyśmy mogli skupić się na żeglowaniu i pracy na wodzie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! :)

Rankingi Pucharu Europy.

W aktualnych rankingach Pucharu Europy wysokie miejsca zajmują nasi zawodnicy. Ranking jest prowadzony na podstawie dotychczasowych wyników w regatach floty lasera i pod uwagę także brane są aktualne kategorie wiekowe. Nasi "Weterani" :) klasy Laser 4.7 przed ostatnim sezonem startów w tej klasie zajmują - Agnieszka Dubiel 19 pozycję, a Cyprian Błaszczyk 25! Natomiast w olimpijskiej konkurencji jakim dla kobiet jest Radial Julka Stefaniak zajmuje 65 pozycję! Jak na ilości zawodników ścigających się w europejskich regatach, są to wyróżniające wyniki :)

Relacja Julki ze zgrupowania w Jakuszycach.

Po raz kolejny miałam przyjemność uczesniczyć w zgrupowaniu kadry Narodowej, jednak w dość nietypowym miejscu, ponieważ wszystkie dzialania były prowadzone na wysokości 900 m n.p.m w Jakuszycach. Pewnie może się wydawac, że zgrupowanie żeglarzy bez treningów specjalistycznych mianowicie żeglownia okaże się nudne i nie bedzie miało wpływu na nasza formę w jeszcze odległym sezonie, nic bardziej mylnego:) Dzięki takim wyjazdom mam jakąkolwiek podstawę do zbudowania mojej wytrzymalości.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik